Regnskap

Som hos alle regnskapskontorer er dette vårt kjerneprodukt, og vi utfører regnskapstjenester for alle typer virksomheter, uavhengig av organisasjonsform og bransje. Våre regnskapsførere har lang og allsidig erfaring fra de aller fleste bransjer, noe som bidrar til vår kvalitetssikring av arbeidet.

Nøkkelordet for et godt regnskapsprodukt er kommunikasjon med kunden, kombinert med rutiner og intern kontroll, dette har et meget høyt fokus hos oss.

Vi tilbyr både tradisjonell regnskapsførsel hvor kunden leverer bilag til føring og mottar rapporter i ettertid, og en moderne online løsning hvor bilag scannes inn og prosessen automatiseres. Online automatisert regnskap er fremtiden, og er et område vi satser på.

Vi har etter en omfattende testing og gjennomgang valgt den leverandøren vi mener har den beste løsningen i, denne leverandøren er 24SevenOffice. Dette er den løsningen som i våre øyne gir best tilgjengelighet, ytelse og intergrasjon for pengene - og vi er sikre på at våre kunder vil ha stor glede av dette.

Denne løsningen muliggjør vår visjon om å automatisere store deler av regnskapet og skape en virkelig Regnskapsfabrikk. I vår løsning kan du lese banktranser rett inn i regnskapet, betale regninger direkte fra brukersnitt, i stor grad eliminere alt det dobbeltarbeid som skjer i ordinær regnskapsførsel.

Vår påstand er at dette konseptet gir våre kunder mye mer tilbake enn det koster, og besparelsen alene vil dekke kostnadene for løsningen allerede fra første måned.

I tillegg til vår web satsning benytter Scenario Professional, et system med lange tradisjoner.