Betalingsformidling

For de av våre kunder som har liten eller ingen kontorfunksjon kan vi ved fullmakt bistå med å få betalt regninger til forfall, sørge for at alle skatter og avgifter er betalt innenfor de gjeldende frister samt bistå rundt den generelle forretningsførselen.

Dersom dette er av interesse er det bare å ta kontakt med oss for en prat!