Offentlige oppgavefrister

Januar

15. Terminoppgave/betalingsfrist arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for 6. termin foregående år. Fristen for terminoppgave gjelder både elektronisk og manuelt. .
20. Lønns- og trekkoppgaver - manuell.
31. Lønns- og trekkoppgaver - elektronisk.
31. Levere aksjonærregisteroppgaven manuelt.

Februar

1. Frist for søknad om å gå over til å levere årsterminoppgave for merverdiavgift.
8. Levering av aksjonærregisteroppgaven elektronisk via Altinn.
10. MVA – Kompensasjonsoppgavefrist (Årsoppgave og 6. termin).
10. MVA – terminoppgave 6. termin foregående år.

Mars

10. MVA – årsterminoppgave foregående år.
10. Terminoppgave manuell – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Terminoppgave via Altinn – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Betalingsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 1. termin.
15. Betalingsfrist for 1. termin forskuddsskatt.
31. Selvangivelsesfrist for selskaper som leverer på papir.
31. Selvangivelsesfrist for utenlandske selskaper.
31. Selvangivelse til sentralskattekontoret for utenlandssaker.

April

10. MVA – årsoppgavefrist for primærnæringene.
10. MVA – terminoppgave 1. termin.
30. Frist for betaling av tilleggsforskudd for lønnstakere og pensjonister.
30. Frist for å levere selvangivelsen for næringsdrivende på papir.
30. Selvangivelsesfrist for lønnstakere og pensjonister.

Mai

8. Terminoppgave manuelt – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Terminoppgave via Altinn – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Betalingsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 2. termin.
15. Betalingsfrist for 2. termin forskuddsskatt.
31. Frist for betaling av tilleggsforskudd for næringsdrivende og etterskuddspiktige.
31. Frist for elektronisk levering av selvangivelsen for næringsdrivende.

Juni

1. Frist for momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
10. MVA – terminoppgave 2. termin.
25. Skatteoppgjøret for lønnstakere og pensjonister blir sendt ut.

Juli

8. Terminoppgave manuell – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Terminoppgave via Altinn – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Betalingsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 3. termin.
31. Frist for å sende inn årsregnskap til Brønnøysund på papir.

August

10. Klagefrist for juni – skatteoppgjøret.
20. Frist for å betale restskatt – 1, termin (juni – oppgjøret).
20. MVA – Kompensasjonsappgavefrist 3. termin.
31. MVA – terminoppgave 3. termin.
31. Årsregnskap mv. som sendes inn elektronisk via Altinn.

September

1. Frist for at nye søknader blir behandlet i løpet av inneværende år.
8. Terminoppgave manuell – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Terminoppgave via Altinn – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Betalingsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 4. termin.
15. Betalingsfrist for 3. termin forskuddsskatt.
24. Frist for å betale restskatt 2. termin (juni – oppgjøret).

Oktober

10. MVA – terminoppgave 4. termin.
15. Utlegg av skattelisten og utsendelse av skatteoppgjøret for næringsdrivende mv. (oktober – oppgjøret).

November

5. Frist for å betale restskatt – 1. termin (oktober – oppgjøret).
5. Klagefrist oktober – oppgjøret.
8. Terminoppgave manuell – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Terminoppgave via Altinn – arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
15. Betalingsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 5. termin.
15. Betalingsfrist for 4. termin forskuddsskatt.

Desember

10. MVA – terminoppgave for 5. termin.
10. Frist for å betale restskatt – 2. termin (oktober – oppgjøret).