Lønn

Vi bistår innenfor lønn enten integrert i det løpende regnskapsoppdraget, eller som en selvstendig tjeneste til de som ønsker dette. Våre medarbeidere har lang erfaring innen lønnsarbeid, og vi bestreber at de til enhver tid skal være helt oppdaterte på dette området.

Innenfor lønn leverer vi blant annet følgende produkter:

  • Lønnslipper
  • Terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Regnskapsbilag
  • Utbetalinger
  • Årsoppgjør lønn
  • Avstemminger

Vi bruker Huldt & Lillevik Lønn 5 til lønnskjøringer, dette er et av de ledende systemene på markedet, og det har eksportformater til de fleste regnskapssystemer.