Om oss

I 2002 ble Regnskapsfabrikken etablert i Lier. Vår hovedmålsetting er å levere økonomi-, regnskaps-, system og kontortjenester av beste kvalitet til riktig pris. Dette oppnås gjennom allsidig og lang erfaring,  høy formalkompetanse, moderne løsninger og gode rutiner. Regnskapsfabrikken er en del av en gruppe selskaper som leverer det meste innenfor administrative tjenester.

Vi har samarbeidspartnere innen it, revisjon, juridiske spørsmål, restrukturering og generelle konsulenttjenester. 

Vi ønsker at våre kunder skal oppleve oss som sin samarbeidspartner fremfor å ha et tradisjonelt kunde- og leverandørforhold. De skal kunne spørre oss om alt forbundet med driften av et selskap, og vi må samarbeide for at den kvalitet og sikkerhet som kreves når man driver et selskap i dag skal kunne leveres. Kunden vil derfor oppleve at vi søker en tett dialog gjennom samarbeidet, noe som sikrer et godt resultat og et fruktbart samarbeid.  

Dagens situasjon

Vi er et lite selskap som prioriterer organisk vekst fremfor å vokse for fort. I tillegg har vi et søsterselskap, IT-Fabrikken AS, som er vår egen system-avdeling som forestår utvikling, salg, implementering og konsulentbistand i forhold til både maskin og programvare, samt økonomiske og administrative systemer. Dette ble etablert for å ivareta etterspørselen etter denne type tjenester, og for å skape et godt tverrfaglig miljø som kommer kundene våre til gode.

Dette kommer vår kunder til gode i form av en total leveranse hvor kundens behov er i sentrum. Vi bistår også med kartlegging av behov for systemer med anbefalinger basert på kartlagte behov. Vi gjorde en omstrukturering i selskapet i 2008, hvor virksomheten en periode ble skalert noe ned og mer fokusert. Vi har nå flyttet virksomheten til Røyken, hvor vi har trivelige lokaler i det gamle NAV bygget rett etter rådhuset.

Skifte av web basert forretningssystem

I 2013 byttet vi forretningsplattform på systemsiden, etter en lengre prosess med å vurdere de forskjellige alternativene som finnes på markedet. Vi valgte da å gå bort fra Xledger og skifte til 24SevenOffice, som etter vår oppfatning er den mest komplette webbaserte løsningen på markedet. Dette er en løsning som har en bedre tilnærming for å løse de behov våre kunder har, samtidig som det er en løsning man kan vokse i.

Selskapet har en ambisjon om å vokse, men ikke raskere enn at vi kan opprettholde den gode kontakten vi har med vår kunder.  

Vi ønsker deg velkommen til å prøve oss som din samarbeidspartner, Regnskapsfabrikken er et annerledes regnskapskontor med bedre løsninger. Kom gjerne innom for en kaffekopp og en prat om hvordan dere ønsker deres utfordringer løst.