Årsoppgjør

Vi benytter Total Årsoppgjør til å utarbeide årsregnskap og selvangivelser. Dette er et norskutviklet system som ligger helt i forkant både teknisk og i forhold til nye skjemaer.

Total snakker med de fleste systemer, vi kan derfor gjennomføre komplette årsoppgjør også der hvor vi fører på kundens egne systemer.