Budsjettering

Da vi betrakter våre kunder som samarbeidspartnere jobber for tett og godt samarbeid, ønsker vi å være et naturlig valg i en budsjettprosess.

Bakgrunnen for dette er at vi har god kjenneskap til kundens virksomhet, har høy kompetanse, har gode systemer og at vi kan delta i alle ledd i en slik prosess – alt fra å være en diskusjonspartner til å være den som utarbeider hele budsjettet. Trenger virksomheten prosesskartleggingn eller andre gjennomganger i forkant av en slik budsjettprosess så bistår vi gjerne med dette også.

Vi utfører alle typer budsjettering, herunder driftsbudsjetter, likviditetsbudsjetter og investeringsbudsjetter, og når et budsjett er utarbeidet sørger vi for at en oppfølging av dette via regnskapet skjer løpende gjennom året.