Fakturering

Korrekt fakturering er noe av det som er viktigst i de fleste selskaper, og de fleste velger å ha eget system for å håndtere ordre, lager og fakturering.

Vårt nye forretningssystem gjør det mulig å ha begge deler. De av våre kunder som velger å benytte 24SevenOffice internt vil få muligheter til gode prosesser på dette området.

For de av våre kunder som har egne systemer kan vi bistå med integrasjoner og tilpassninger dersom det skulle være behov for det.

I de tilfeller hvor kunden ikke ønsker å ha dette i eget hus kan vi bistå med fakturering og oppfølging på bakgrunn av fakturaunderlag. Fakturaene blir da automatisk lagt inn i bedriftens regnskap.

Vi anbefaler selvsagt mest mulig automatiserte rutiner, blant annet med KID på fakturaen og OCR avtale for automatisert bokføring av betaling fra kunder, da dette gir en besparelse hos oss i tid og hos kunden i penger.