Firmaetablering

Vi bistår gjerne i forbindelse med etablering og endring av alle typer selskap, utarbeidelse av selskapsavtaler, kontrakter og økonomiske oversikter.

Dette inkluderer også registrering i:

  • - Brønnøysundregistrene
  • - Arbeidstakerregisteret og
  • - Merverdiavgiftsregisteret

Vi yter også hjelp eller bistand til gjennomføring av generalforsamling og lignende.