Styrearbeid

Flere av våre medarbeidere har lang erfaring fra styrearbeid, og kan gjerne benyttes til dette, da enten som styremedlemmer eller styresekretær.

Vi gjennomfører også kurs i praktisk styrearbeid, hvor vi belyser sentrale temaer i forbindelse med styrearbeid, herunder ansvar, oppgaver, praktisk gjennomføring mm.