Vår filosofi er at våre ansatte er vår intellektuelle kapital, og vi må forvalte denne på en måte som øker verdien snarere enn forringer den. Vi har som mål at våre ansatte alltid skal være i forkant kompetansemessig, og fokuserer på derfor mye på opplæring og kursing, både internt og eksternt.

Våre ansatte:  

Hilde M.W. Liavaag
Partner, daglig leder og faglig ansvarlig

Anne-Kristin Wiik
Lønnsansvarlig og regnskapsfører

Agnieszka Pietrusiak
Regnskapsfører

Rune Ven Säfvenbom
Regnskapsfører

Steinar Liavaag
Partner og spesialrådgiver innen regnskap, økonomi og it

Vårt fokus på kvalitet kommer kunden til gode gjennom mulighet for tverrfaglig rådgivning, reduserte utgifter i forbindelse med revisjon og tett oppfølging ved evemtuelle offentlige ettersyn.

Vi er inne i en periode med vekst og er alltid på jakt etter personer med høy kompetanse, dersom du mener at du kan passe inn hos oss er det bare å kontakte oss.