Tjenester

Tjenestenes omfang defineres etter samtaler med kunden, hvor behov defineres og rutiner etableres.

Kunden kommer med sine behov og ønsker, og vi tilrettelegger slik at alt skjer innenfor gjeldende regler og praksis.

Skreddersøm av rapporter er også et produkt som stadig flere av våre kunder velger å benytte seg av, da man kan få rapporter tilpasset både virksomhet og behov.